Behandlingstilbud

Kinesiologi

Ordet kinesiologi kommer fra gresk og betyr "læren om bevegelse", hvilket hentyder til menneskets bevegelsesapparat, nemlig musklene. Ved å måle tonus (spenning) kan vi finne ut om det er nok energi i en spesifikk akupunkturmeridian i kroppen.

Kinesiologiens grunntanker er at stress, ubalanser og blokkeringer (som senere kan føre til forskjellige sykdommer) kan oppdages gjennom å teste muskelspenninger. Den amerikansk kiropraktoren Georg Goodhart fant ut tidlig på 1960 tallet at musklene i kroppen er koblet til ulike organer, endokrine kjertler, meridianer, vitaminer, mineraler og andre deler av kroppens nerve- og energisystem.

Kinesiologi ser på den menneskelige kroppen ut fra et helhetssyn med sammenheng mellom fysisk, kjemisk og psykisk helse. Hvis det er et sykdomssymptom vil som regel årsaken sitte et helt annet sted enn symptomet. Derfor vil terapeuten "avbalansere" hele kroppen, både fysisk og psykisk. Når kroppen er i balanse vil den kunne helbrede seg selv. Til avbalansering av kroppens energier anvendes forskjellige systemer som massasje av akupunkturpunkter, stressfrigjørelse, kosttilskudd/diett m.m. Det finnes mange ulike systemer innen kinesiologien som anvendes på forskjellige måter.

De behandlingsmetoder jeg bruker er:

  • Touch for Health
  • One Brain
  • Applied Kinesiology

Disse behandlingsformene består av mange tester på det elektromagnetiske og mekaniske, strukturelle planet både en testprosedyre og en korreksjonsprosedyre som aktiverer kroppens helbredende energier.

Hvordan brukes kinesiologi?

En kinesiologibalansering vil gi deg bedre helse og mer energi enten du er sliten og strever med noe eller du bare vil bli bedre kjent med deg selv og "vokse" på flere plan.

Kinesiologen bruker muskeltesting som redskap. Selv om testene er meget enkle krever det grundig utdannelse for å arbeide effektivt med kinesiologi.

Til avbalansering av energiene brukes det forskjellige behandlingstyper som massage av akupunkturpunkter, stressfrigjøring, kosttilskudd/ diett og lignende.

© 2002-2009 Lunheimklinikken
Lunheimveien 10, 6416 Molde Tlf 938 80 408| Email post@lunheim.no
Utviklet av Charlott Knutsen.