Behandlingstilbud

Ernæringslære

Når vi skal se på helhetsperspektivet i forhold til ernæring er det klart at det som er overordnet er ens egen livsholdning. Det vil si at den måten som det enkelte menneske oppfatter seg selv og sitt samspill med omgivelsene på er helt avgjørende for utviklingen av å være "frisk" eller "syk".

Livsholdning er bestemt av like mange forhold som kostvaner.

Vi er mennesker og vi er skapt hele.Vi har ingen sikker viten eller erindring om hva som var før vi blir unfanget , og vi er heller ikke sikre på hva som er når vi er ferdig å leve her på jorden.

Men det vi vet, er at vi er hele og levende mennesker, nå. Vi vet at alt er forankret i cellene og energifeltet omkring(hukommelse, følelser,biokemi, fysiologi m.m.)og at kontakt og fordypning her kan åpne for ubegrenset informasjon om oss, om jorden, om universets sammenheng.

Livet er en prosess og å ha tillit til denne prosessen er kanskje et av de viktigste tegn på sunnhet- på evnen til å være og uttrykke seg selv, flyte med livets hav og samtidig selv bestemme farten med det liv og de forutsetninger hver enkelt av oss har.

Cellene er den minste delen av mennesket som er istand til å utføre en rekke selvstendige livsfunksjoner og vi består av ca. 100 trillioner celler av varierende størrelse. Den minste cellen er et rødt blodlegeme og den største er eggcellen. Nervecellene kan ha en meter lange utløpere. Alle cellene har noen fellestrekk og det finnes mange høyt spesialiserte celler, som er samlet i organer og vev med spesifike funksjoner som leverceller, kjerterceller, hjerneceller etc.

For at cellene skal ha det godt er det nødvendig at de får tilført de næringsstoffer som er nødvendig- hverken for lite eller for mye.

Cellens biokemi består av:

  • 70-90% vann
  • ca,7% protein og nucleinsyre DNA/ RNA
  • kullhydrater til energiproduksjonen
  • fett til cellemembranen og dannelse av feks. hormoner
  • salter til opprettholdelse av bl.a. væskebalansen og membranpotensialet.

Ernæring er det fundament som du bygger opp for deg selv. Har du merket eller tenkt over hvilken kost som gir deg best mulig fundament for ditt vidre liv. Hvilken ernæring kan hjelpe deg til å få en bedre og dypere kontakt med din egen, indre visdom og gi deg mulighet for vekst og blomstring.

Hvilken mat kan du gi til cellene slik at du får det bra.

LYS OG SOL er viktige faktorer for at vi skal føle oss vel. Det er godt kjent at årstidenes skifte og lys/mørke forhold kan fremprovosere for eksempel depression. Noen er trøtte og deprimerte hele vinterhalvåret, andre har problemer med å klare skiftene vår og høst og blir deprimerte eller annet. Det er spesiellt hormonsystemet som påvirkes av lysmangel og lysforandringer. Hormonet melatonin dannes når det blir mørkt og avtar når det blir lyst.

VANN holder næringsstoffer oppløst og transporterer vekk avfallstoffer både inni og utenfor cellene. Ingen ting har samme virkning som vann som løsner, aktiverer og kjærtegner cellene.

HUSK Å DRIKKE MYE VANN MINST 2 LITER PR. DAG.

VITAMINER/MINERALER inngår som bestandeler av enzymene og er derfor meget viktig for at stoffskifteprosessene kan foregå.

© 2002-2009 Lunheimklinikken
Lunheimveien 10, 6416 Molde Tlf 938 80 408| Email post@lunheim.no
Utviklet av Charlott Knutsen.