Behandlingstilbud

Blomstermedisin

Bach blomstermedisin ble utviklet av den engelske legen dr. Edward Bach, som mente at sykdom skyldtes negative sinnstilstander. Hvis den psykiske balansen gjennopprettes, hindrer man negative tilstander i å få fotfeste.

Han oppdaget at visse planters helbredende egenskaper kunne påvirke vår psyke, og kom frem til 38 midler samt nødhjelpsmidlet Rescue Remedie for ulike sinnstilstander.

Midlene brukes for å helbrede følelsesmessige problemer og dermed gjenopprette den psykiske likevekten og hindre fysiske sykdommer. De nærmer seg følelsesmessige tilstander på en helhetlig måte og gir kroppen mulighet til å reagere kreativt i stedet for passivt og nedbrytende når den er sliten av alle livets belastninger.

Bach delte alle midlene inn i syv grunnleggende typer av sinnstilstand:

  • Angst
  • Usikkerhet
  • Utilstrekkelig interesse for nåværende omstendigheter
  • Ensomhet
  • Overfølsomhet mot påvirkning og tanker utenfra
  • Nedtrykthet og fortvilelse
  • Overdreven bekymring for andres ve og vel

Midlene deles inn i typemidler og støttemidler. Noen midler griper dypere inn enn andre midler som har mer støttende funksjon, selv om alle er like viktige i den helheten dette systemet utgjør. Dr. Bach anså prosessen som en naturlig alkymi. Solens stråler frigjør en høyere oktan av energi fra blomstene som virker inn på menneskets psykiske og åndelige natur.

Hvordan brukes blomstermedisin?

Blomstermdisin brukes som en del av helhetsterapibehandlingen og gis enten som engangsbehandling med tre dråper rett i munnen eller i et glass vann, eller et suplement til den andre behandlingen og tas som en kur over lengere tid. Blomstermedisinen kan også brukes som en selvstendig behandlingsform, hvor en ut i fra samtale med pasienten kommer frem til 1-4 forskjellige midler som blandes i en flaske og tas over lengere tid.

© 2002-2009 Lunheimklinikken
Lunheimveien 10, 6416 Molde Tlf 938 80 408| Email post@lunheim.no
Utviklet av Charlott Knutsen.