Behandlingstilbud

Fotsoneterapi

"Man giver trøst ved at kjærtegne den sykes føtter, og den syke viser sin tillit ved at tillate dette".

Slik er soneterapien sannsynligvis oppstått. Som en gestus mellom to mennesker, hvor den syke gir seg hen i tillit til den omsorgsfulle pleier. At behandlingen har overlevd gjennom tusener av år skyldes at den utenom å gi trøst også viste seg å gi smertelindring og helbredelse.

Fotsoneterapi kan brukes som en del av helhetsterapibehandlingen ved å symptombehandle enkelte kroppsdeler og ved å stimulere eller sedere, eller som årsaksbehandling hvor det lages en analyse i forhold til 5-elementteorien og behandler de forskjellige organer.

Hvordan behandle med soneterapi ?

Psykonevroimmunologi (PNI) er den innvirkning kropp og sinn har på hverandre. Dette er et forholdsvis nytt fagfelt for vestens leger og ny forskning har skaffet bevis for at følelser spiller en avgjørende rolle for vår fysiske helse. Dette kommer ikke som noen overraskelse for soneterapeuter som alltid har vært klar over den rolle følelser spiller for å lege eller skade oss. Depresjon og sinne er de mest kjente problemene, men alle typer følelser kan forstyrre balansen.

Uttrykk som "jeg får vondt i hodet av han" eller "hun gjør meg kvalm" kan taes helt bokstavelig.

På den ene siden kan tap av noen som står oss nær føre til kreft, og kvinners fare for brystkreft blir dobbelt så høy året etter at et ekteskap strander. Frustrasjon kan påvirke tarmfunksjonen og sinne og depresjon øker risiko for hjerte og karsykdommer. På den andre siden har forskere oppdaget at latter styrker imunforsvaret .

Som soneterapeut mener jeg at det å arbeide med sonene via føttene eller hendene er med på å harmonisere alle våre kroppssystemer - både mentale, emosjonelle og fysiske. Og fordi soneterapien slik vi kjenner den ble utviklet på 1900-tallet, erkjenner den hvilken rolle moderne plager som stress spiller.

Det er viktig å takle årsakene til stress og her kan enkle og energibevegende metoder som soneterapi eller akupressur være til stor nytte. Disse metodene frigjør energistrømmene gjennom kroppen på steder der de er blitt hindret av følelsesmessige opphisselse.

God sonebehandling kan virke svært avslappende og fjerner spenninger fra hele kroppen. Muskler løsner opp og blodet sirkulerer friere og bringer næringsstoffer til hver celle i kroppen. I soneterapien arbeides det med spesifikke punkter for å motvirke stress og styrke kroppens imunforsvar mot dets uheldige virkninger. © Lunheimklinikken

© 2002-2009 Lunheimklinikken
Lunheimveien 10, 6416 Molde Tlf 938 80 408| Email post@lunheim.no
Utviklet av Charlott Knutsen.