Behandlingstilbud

Integrativ Terapi

Integrativ terapi er en ekspressiv, psykodynamisk og kroppsorientert terapiform utviklet ved Fritz Pearls Institutt i Tyskland og tilrettelagt for norske forhold av professor dr. Hilarion Petzold. Denne integrasjonsmodellen knytter sammen ulike behandlingsformer og metoder.

Jeg ønsker at du skal oppnå

  • Personlig utvikling gjennom økt innsikt.
  • Økt tilgang til egen kreativitet.
  • Et tryggere forhold til egen kropp.

Jeg legger vekt på helheten i den kroppslige, psykiske og åndelige dimensjonen og den historiske, sosiale og økologiske sammenhengen.

Metodene som jeg benytter er

  • samtale
  • bevegelse
  • rollebyttetekninikker
  • kreative medier som materialer fra naturen, tegning, maling og poesi for å vekke og utvikle dine skapende evner.

Integrativ Terapi er en selvstendig behandlingsform og hver behandling varer ca. 1,5 time.

Den personlige kontakten mellom terapeut og klient er det bærende elementet for den terapeutiske prosessen i Integrativ Terapi . En prøvetime vil gi et grunnlag for å finne ut om det kan utvikles et samarbeide som bygger på tillit. Dette er av stor betydning fordi du som klient vil bli invitert til å utforske alternative handlingsmuligheter , noe som er vesentlig for all endring og utvikling. Du bør derfor føle deg noenlunde trygg på den som dette skal gjøres sammen med.

Som medlem av Norsk Forening for Integrativ Terapi er jeg underlagt etiske retningslinjer.

© 2002-2009 Lunheimklinikken
Lunheimveien 10, 6416 Molde Tlf 938 80 408| Email post@lunheim.no
Utviklet av Charlott Knutsen.