Behandlingstilbud

Naturmedisin

I de senere årene har naturmedisin stadig vunnet mere popularitet og tillit. Det er flere og flere som innser at sunnhet og velvære er viktig og ønsker å ta et større ansvar for sin egen helse.

Vi må forstå at i hverdagslivet er det vi selv som er best i stand til å passe på vår egen helse og ivareta vår egne interesser. Den beste legen har vi inne i oss selv, nemlig kroppens medfødte evne til å stå imot sykdom og helbrede seg selv.

Vi kan lære oss å bistå disse naturlige legende kreftene ved å bli kjent med grunnprisippene for en sunn livsførsel, bruke naturmedisinen når vi trenger det og gi kroppen vår den best mulig sjansen til å belønne oss med en strålende helse.

Det er ingen som tviler på at god mat, frisk luft, riktig mosjon og tilstrekkelig søvn er selve grunnlaget for god helse. Det er viktig å forebygge og i en naturmedisinsk behandling ser man på helheten med kropp, sjel og sinn og ikke bare de symptomene som blir blir beskrevet.

Sunnhet er avhengig av mange faktorer. Det følelsesmessige klimaet vi lever i er like viktig som det fysiske. Sykdom er en ubalanse i kroppen som kan være forårsaket av for mye stress eller for mye giftstoffer som svekker vår motstandskraft.

Naturmedisinsk behandling går ut på å styrke kroppens forsvarssystemer, hjelpe den til å helbrede seg selv, åpne for energistrømmene og fjerne slaggstoffer.

Etter hvert som energien og balansen rettes opp, forsvinner symptomene, og kroppen helbreder seg selv.

© 2002-2009 Lunheimklinikken
Lunheimveien 10, 6416 Molde Tlf 938 80 408| Email post@lunheim.no
Utviklet av Charlott Knutsen.